Marc Jovani
Catàleg formatiu

La formació per ser realment eficient ha de ser una activitat adaptada completament a les necessitats d’una empresa. És per aquesta raó que empresa i formador han de tenir una bona comunicació per concretar objectius i marcar la base de l’acció formativa.

Catàleg formatiu

La formació per ser realment eficient ha de ser una activitat adaptada completament a les necessitats d’una empresa. És per aquesta raó que empresa i formador han de tenir una bona comunicació per concretar objectius i marcar la base de l’acció formativa.

Els cursos de formació que ofereixo tenen l’objectiu principal d’adaptar-se a les necessitats de l’empresa per tal que realment siguin cursos i jornades formatives on cada participant i grup n’obtingui el màxim rendiment.

Cada acció formativa parteix doncs d’un anàlisi conjunt amb l’empresa que ens permet detectar els punts claus de la formació i conseqüentment implementar l’acció formativa més adient a cada situació.

Així doncs cada disseny de formació conté les activitats i les accions necessàries per assolir els objectius establerts (combinació de contingut teòric amb activitats pràctiques com simulacions, role-playings, visualització de vídeos, activitats outdoors, etc.).

Totes les activitats formatives inclouen un temari pels participants i el contacte a través del correu electrònic amb el formador per realitzar qualsevol pregunta o donar feedback durant el curs.

Finalment, si així es defineix durant el disseny del projecte, el curs també inclourà un seguiment posterior a l’acció formativa amb l’objectiu de validar i consolidar els aprenentatges i els objectius planificats.

A la columna de l’esquerra es pot accedir a les principals accions formatives que realitzem.