Marc Jovani
Què he realitzat i per a qui?
Ayre Hoteles, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Córdoba, Oviedo. A través de Dinamium Consultors
X

• Formació en Coaching. 2014
• Sessions de Business Coaching. 2014
• Formació en atenció telefònica i ventes. 2014
• Curs de protocols d’atenció al client. 2013
• Jornada Outdor Teambuilding per a caps d’equip. 2013
• Formació en els 6 nivells d’aprenentatge en l’empresa. 2013
• Curs de desenvolupament humà en la direcció d’equips. 2012
• Curs de comunicació eficaç i PNL . 2012
• Formació les 5 claus de la comunicació. 2012
• Curs de recepció de queixes.2012
• Curs de gestió de l’estrès. 2011
• Curs Misió i Vissió. 2011

SOC. Servei d’ocupació de Catalunya, Barcelona
X

• Curs de comunicació eficaç. 2016
• Curs de competències lingüístiques. 2015
• Curs de Gestió de l’estrès. 2011

Hard Rock Café, Barcelona
X

• Formació en Coaching i comunicació eficaç. 2014
• Coaching for supervisors 1 i 2. 2012
• Sessions de Business Coaching. 2012
• Curs Millora de l’efectivitat personal a través del treball en equip I i II. 2011
• Coaching for managers 2011

PIMEC, Barcelona. A través de SAIA Formación y Training tutor.
X

• Curs de lideratge. 2017
• Curs d’introducció al Coaching. Nivell 1. 2016
• Curs de Coaching i PNL. 2015
• Curs de Coaching i PNL. 2012
• Curs de millora de la efectivitat personal. 2012
• Curs de gestió de l’estres. 2012
• Curs de comunicació eficaç. 2009, 2010, 2011.
• Curs de autocoaching. 2011
• Curs desenvolupament de persones i Coaching intern. 2011
• Curs el líder Coach. 2011
• Curs de comunicació eficaç. 2010
• Curs d’automotivació.2009.
• Curs de comunicació escrita. 2009

Centre de negocis Maresme, Mataró
X

• Curs de Coaching i PNL. 2011.
• Curs de millora de la efectivitat personal. 2011.

Universal Hotels, Canyamel. Mallorca
X

• Introducció al Coaching. 2014
• Sesions de Business Coaching. 2014.

Arrosseries Xátiva, Barcelona. A través de Bieltor Consulting.
X

• Curs de Motivació laboral. 2014
• Curs d’atenció al client. 2014
• Formació en Coaching i PNL. 2013
• Sesions de Business Coaching . 2013
• Curs la venda proactiva del cambrer. 2013
• Atenció al client. 2011

Training Tutor, Mataró
X

• Curs de lideratge. 2017
• Curs eines del Coaching nivell 1. 2016
• Curs Outdoor Team building. 2016
• Curs de comunicació efectiva. 2016
• Curs de PNL i Coaching. 2016
• Curs de lideratge. 2016
• Curs de gestió del temps. 2016
• Curs de competències lingüístiques. 2016
• Curs de comunicació eficaç. 2015
• Curs de PNL. 2015
• Curso Coaching i PNL . 2015
• Curs d’atenció al client. 2013
• Curs de tècniques de fidelització. 2012
• Curs de Coaching. 2011
• Curs d’atenció al client. 2010
• Curs de gestió del estrès. 2010

Precise Hotels, Huelva. A través de Dinamium consultores.
X

• Formació d’atenció al client i upselling. 2012.

Fundació Maresme, Mataró. A través de Aula Activa.
X

• Curs de gestió de l’estrès. 2011

Gremi de restauració de Barcelona,
X

• Curs de comunicació eficaç i PNL . 2011

Serrano Hotels, Mallorca. A través de Dinamium consultors
X

• Curs de Coaching nivell 1. 2014
• Curs de Coaching nivell 2. 2014
• Formació en upselling. 2014

 

Hospital de Sant Celoni, Sant Celoni
X

• Curs com comunicar males noticies. 2012.
• Curs com comunicar males noticies. 2011

Sensus grup, Barcelona
X

• Curs d’atenció telefònica al client i venda. 2010
• Curs la venda proactiva. 2010

Grup Julià, Barcelona. A través de Publimedia
X

• Curs d’atenció al client i gestió de queixes.

Ushuaïa Beach Hotel, Eivissa. A través de Dinamium Consultors
X

• Curs d’introducció de protocols en l’atenció al client. 2014
• Curs d’atenció al client pel departament Super Vip services. 2013
• Curs d’Upselling. 2013
• Curs de comunicació eficaç. 2013
• Curs de lideratge i Coaching. 2013

Beatriz Hoteles, Lanzarote, Valencia, Toledo. A través de Dinamium Consultores.
X

• Formació en upselling. 2014
• Curs de Gestió de l’estrés. 2013
• Curs de Coaching nivell 1 i 2. 2012
• Sessions de Business Coaching. 2012

Fundació Claror, Barcelona
X

• Taller de PNL. 2011

ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials)., Mataró. A través d'Aula Activa.
X

• Curs de treball en equip. 2011.

Cambra del comerç de Barcelona, Berga
X

• Curs les 25 maneres de sorprendre a un client. 2013.

HTOP Hotels, Pineda, malgrat, Calella, Salou, Platja d'aro. A través de Dinamium consultors
X

• Formació on Job Training en upselling. 2014

ESHOB, Barcelona. A través de Dinamium Consultores
X

• Formació i Coaching. 2013
• Sesions de Business Coaching. 2013
• Curs de comunicació eficaç. 2013

La Caixa de Pensions, Barcelona. (Pels departaments de restauració de Compass Group)
X

• Curs de protocols en l’atenció al client. 2012.
• Curs la venda proactiva del cambrer. 2011

Diputació de Barcelona, Barcelona.
X

• Curs de reinserció laboral. 2017.
• Curs de treball en equip. 2012.
• Curs de treball en equip. 2011

Parlament de Catalunya, Barcelona. (Pels departaments de restauració de Compass Group)
X

• Curs de protocols en l’atenció al client. 2012
• Curs la venda proactiva del cambrer. 2011

Opium Mar, Barcelona. A través de Dinamium Consultors
X

• Curs de gestió de l’estrés. 2012..
• Sessions de Business Coaching. 2012
• Curs de Coaching. 2012
• Curs de gestió del temps. 2011

DITEXMED, Mataró. A través de Dinamium Consultors
X

• Sessions de Business Coaching. 2014
• Jornades de teambuilding. 2013
• Formació en comunicació eficaç. 2013

Only You Hotel, Madrid. A tarvés de Dinamium Consultors
X

• Curs de Coaching. 2014.
• Sessions de Business Coaching. 2014
• Curs atenció telefònica i vendes. 2014
• Curs introdució de drivers del servei. 2013
• Soft opening. Formació d’arrancament i cultura d’empresa. 2013

Eurest colectivitats,
X

• Curs de comunicació eficaç i gestió de l’estrès. 2014.
• Curs de protocols d’atenció al client. 2012
• Curs de Coaching i mentoring. 2012
• Curs la venda proactiva del cambrer. 2011
• Curs d’atenció al client. 2011

UCF (Unió consorci formació), Reus
X

• Curs com comunicar males noticies. 2011

Ajuntament Hospitalet, Hospitalet del Llobregat. A través de Formació Barris.
X

• Formació en recerca eficaç de treball. 2012
• Curs de motivació per a gent a l’atur. 2012

IESE (Business School), Barcelona. (Pels departaments de restauració de Compass Group)
X

• Curs de comunicació eficaç i gestió de l’estrès. 2014
• Curs de Coaching i mentoring. 2012
• Curs la venda proactiva del cambrer. 2011
• Curs d’atenció al client. 2011

Ionfilter, Ametlla del Vallès. A través de Publimedia.
X

• Curs d’atenció al client i comunicació eficaç. 2011

Consell Comarcal del Maresme. A través de Training Tutor., Mataró.
X

• Curs de gestió de l’estrès. 2017
• Curs desenvolupament eficaç de reunions de treball. 2016
• Curs de gestió del temps. 2016
• Curs de Coaching i PNL. 2012

Saia,
X

• Curs de gestió de l’estres. 2012
• Curs de comunicació eficaç. 2009, 2010, 2011.
• Curs de autocoaching. 2011
• Curs desenvolupament de persones i Coaching intern. 2011
• Curs el líder Coach. 2011
• Curs de comunicació eficaç. 2010
• Curs d’automotivació.2009.
• Curs de comunicació escrita. 2009

ACAM (Associació Cívica d’ajuda Mútua), Mataró. A través d'Aula Activa.
X

• Curs de treball en equip. 2011

Compass group, Barcelona
X

• Formació impartida per a Eurest Colectivitats. 2011-2014.

Club el balis, Sant Andreu de Llavaneres. A través de Mataró in.
X

• Curs d’atenció al client per a mariners. 2014
• Curs d’atenció al client per a administració. 2013

La Mútua, Granollers. A través de Mordered Formació.
X
• Curs d’atenció al client. 2012
• Curs d’atenció al client. 2011
Palladium Hotel Group, Eivissa i Menorca. A través de Dinamium Consultors
X

• Curs de protocols en l’atenció al client.2014.
• Curs de Coaching per a directors. 2014
• Curs d’atenció telefònica.2014
• Formació en Upselling. 2013
• Jornades de convivència Outdoor. 2013 y 2014

Dinamium Consultors, Barcelona
X

• Creació, organització i impartició de cursos relacionats amb competèncias transversals.
• Creació, participació en l’organizació y realització de las jornades de convivència Palladium Hotel Group.
• Formació on job training per hotels en l’area Upselling i atenció al client.
• Mystery guests per al sector d’hoteleria i turisme.
• Projectes de business Coaching per a empresas.
• Realització de jornades Outdoor Teambuilding.

 

SANED, Mataró. A través d'Aula Activa.
X

• Curs de treball en equip. 2011

Lyndi hop, Barcelona
X

• Sessions de business Coaching. 2014.

Redwood Finances, Sant Just d’Esvern
X

• Curs de Coaching. 2014.
• Curs de treball en equip. 2014.
• Sessions de business Coaching. 2014.

VISA Ventas Internacionales, Abrera. A través de Bieltor Consulting
X

• Curs de gestió del temps. 2013

Aula Activa, Mataró
X

• Curs de comunicación oral. 2012
• Curs de treball en equip. 2012
• Curs d’atenció al usuari en el servei mèdic. 2011

Confederació del comerç de Catalunya, Mataró. A través de training tutor.
X

• Curs tècniques de fidelització. 2012
• Curs d’atenció al usuari. 2011

Nomo restaurants, Barcelona. A través de Bieltor Consulting.
X

• Curs d’atenció al client per telèfon i venda. 2012
• Curs de venda proactiva. 2012
• Curs de gestió d’equips. 2015

Volumatic, Barcelona. A través de grupo IENR.
X

• Curs d’atenció al client. 2010.

Publimedia,
X

• Curs d’atenció al client. 2012
• Curs de gestió de queixes i atenció al client per a Grupo Juliá. 2013

Credit restaurant, Barcelona
X

Curs de Coaching i comunicació eficaç. 2010

Aparicio Services, Barcelona
X

• Curs d’atenció al client. 2011
• Curs de Coaching i mentoring. 2010

Hotel Granollers,
X

• Curs de comunicació eficaç i atenció al client. 2009

AtCreativa, Mataró. A través de training tutor.
X

• Comunicació eficaç amb PNL. 2014
• Gestió del temps i treball en equip. 2014

BIELTOR, Barcelona
X

• Business Coaching i formació per empreses en el desenvolupament de competències transversals. 2012-2014

IENR, Barcelona
X

• Col·laboració com a freelance en la impartició de cursos per empreses dins del context de l’atenció al client. 2010

MORDERED, Granollers
X

• Formació per empreses. Fundació tripartita. 2011, 2012.
• Curs de cultura comercial. Projecte impuls. 2011.
• Curs d’atenció al client. Projecte impuls. 2010.

Adder Global. Barcelona i Madrid,
X

• Speech de clausura anual; La motivació i el treball en equip. 2014

Betelgeux. Madrid,
X

• Gestió de la bonificació en la formació impartida per Eurest Colectivitats. Coampass Group. 2012-2014

Grupo Memora. Tanatoris de Barcelona,
X

• Curs d’atenció al client pels equips de restauració dels tanatoris de Barcelona. Eurest Colectivitats i Grup Xátiva. 2014

Lotus Blau. Mataró, Mataró
X

• Tutorització de nens amb risc d’exclusió social. 2013-2014.

Well Woman Center. Barcelona, Barcelona
X

• Business Coachings i Life Coachings per empresaris i particulars. 2013 – 2015.

Celsa Group, Castell Bisbal
X

• Formació on job training per la introducció de protocols d’atenció al client en el departament de restauració. 2015

Coordinadora Catalana de Fundacions, Barcelona
X

• Acció d’orientació, suport i ajuda pels usuaris de la fundació Ajuda i Esperança. 2015

Escola Sant Gervasi, Mollet del Vallès
X

• Taller outdoor motivacional per l’equip de basquet femení. 2015

Espai Alpsion, Barcelona
X

• Taller introductori al Coaching i a la PNL. 2015

Instituto Empresarial, Molins de Rei
X

• Formador en Coaching, PNL i habilitats transversals per INEFCO. 2015

Rita Blue, Barcelona
X

• Curs Coaching nivell 1 per a caps d’equip. 2015
• Curs valors del Coaching per la millora del treball en equip. 2015
• Curs d’atenció al client per la introducció de protocols de servei. 2015

Rita Rouge, Barcelona
X

• Curs Coaching nivell 1 per a caps d’equip. 2015
• Curs valors del Coaching per la millora del treball en equip. 2015
• Curs d’atenció al client per la introducció de protocols de servei. 2015

Canon. Mataró. A través de Training tutor.,
X

CANON.

• Curs introductori a la PNL. 2015
• Curs de PNL i Coaching. 2016

Escola Montserrat Solà. Mataró,
X

• Curs de treball en equip. 2015

Femarec. Barcelona.,
X

• Curs tècniques del Coaching. 2016
• Formació en el desenvolupament de competències transversals. 2015
• Curs de cambrer per bar i restaurants. 2016
• Curs introducció a l’Hostaleria. 2016

Majestic. Barcelona. A través de Femarec.,
X

• Curs d’Upselling. 2015

Instalaciones True. Hospitalet del Llobregat,
X

• Curs de comunicació i atenció al client. 2015

Quinabarra. Barcelona. A través del Gremi de restauració.,
X

• Curs de gestió d’equips. 2015

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. A través de Femarec.,
X

• Formació pla Joves per l’ocupació. 2016

Ajuntament de Calafell. A través de Femarec,
X

• Formació pla Joves per l’ocupació. 2017

Ajuntament de Cardedeu. A través de Femarec,
X

• Formació: Introducció a l’hostaleria. 2017

Ajuntament de Mataró. A través de Training Tutor.,
X

• Curs de conducció d’equips. 2016
• Curs de Lideratge. 2016
• Jornada de Team-Building. 2016
• Curs desenvolupament del treball en equip per a directors. 2016
• Curs desenvolupament del treball en equip per a personal base. 2017

Ajuntament de Vilanova del Vallès. A través de Femarec.,
X

• Formació pla Joves per l’ocupació. 2016, 2017

Aramark.,
X

• Formació dels equips de restauració d’Open Camp. 2016

Barcelona Activa. A través de Femarec.,
X

• Formació per la reinserció laboral. 2016

Norcan. A través de Mataró In.,
X

• Curs gestió del temps. 2016

Open Camp,
X

• Formació pels equips de restauració. 2016

Webhelp. A través de Mataró In.,
X

• Curs millora de l’efectivitat profesional. 2016

Ajuntament de Badalona,
X
Ajuntament de l’Hospitalet,
X
Ibersystems,
X
Marvi 93,
X
MS Formació,
X
Premium,
X
BCN Montjuïc,
X
Adecco,
X
Aisman,
X
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,
X
BtC Travel Agency Bcenter,
X
Busquets Bandres SL,
X
Club Infantil Juvenil,
X
Hosokawa Micron,
X
FQ Ingeniería Electrónica,
X
Las Muns,
X
Manantial de Sant Hilari,
X
Midocean,
X
Associació Montseny Guilleries CET,
X
Multivac,
X
Selenta Group,
X
SiR Victor,
X
Sleep & Fly Business Center,
X
Tunstall Televida,
X
Vichy Catalan,
X
Ayre Hoteles, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Córdoba, Oviedo. A través de Dinamium Consultors
X

• Formació en Coaching. 2014
• Sessions de Business Coaching. 2014
• Formació en atenció telefònica i ventes. 2014
• Curs de protocols d’atenció al client. 2013
• Jornada Outdor Teambuilding per a caps d’equip. 2013
• Formació en els 6 nivells d’aprenentatge en l’empresa. 2013
• Curs de desenvolupament humà en la direcció d’equips. 2012
• Curs de comunicació eficaç i PNL . 2012
• Formació les 5 claus de la comunicació. 2012
• Curs de recepció de queixes.2012
• Curs de gestió de l’estrès. 2011
• Curs Misió i Vissió. 2011

SOC. Servei d’ocupació de Catalunya, Barcelona
X

• Curs de comunicació eficaç. 2016
• Curs de competències lingüístiques. 2015
• Curs de Gestió de l’estrès. 2011

Hard Rock Café, Barcelona
X

• Formació en Coaching i comunicació eficaç. 2014
• Coaching for supervisors 1 i 2. 2012
• Sessions de Business Coaching. 2012
• Curs Millora de l’efectivitat personal a través del treball en equip I i II. 2011
• Coaching for managers 2011

PIMEC, Barcelona. A través de SAIA Formación y Training tutor.
X

• Curs de lideratge. 2017
• Curs d’introducció al Coaching. Nivell 1. 2016
• Curs de Coaching i PNL. 2015
• Curs de Coaching i PNL. 2012
• Curs de millora de la efectivitat personal. 2012
• Curs de gestió de l’estres. 2012
• Curs de comunicació eficaç. 2009, 2010, 2011.
• Curs de autocoaching. 2011
• Curs desenvolupament de persones i Coaching intern. 2011
• Curs el líder Coach. 2011
• Curs de comunicació eficaç. 2010
• Curs d’automotivació.2009.
• Curs de comunicació escrita. 2009

Centre de negocis Maresme, Mataró
X

• Curs de Coaching i PNL. 2011.
• Curs de millora de la efectivitat personal. 2011.

Universal Hotels, Canyamel. Mallorca
X

• Introducció al Coaching. 2014
• Sesions de Business Coaching. 2014.

Arrosseries Xátiva, Barcelona. A través de Bieltor Consulting.
X

• Curs de Motivació laboral. 2014
• Curs d’atenció al client. 2014
• Formació en Coaching i PNL. 2013
• Sesions de Business Coaching . 2013
• Curs la venda proactiva del cambrer. 2013
• Atenció al client. 2011

Training Tutor, Mataró
X

• Curs de lideratge. 2017
• Curs eines del Coaching nivell 1. 2016
• Curs Outdoor Team building. 2016
• Curs de comunicació efectiva. 2016
• Curs de PNL i Coaching. 2016
• Curs de lideratge. 2016
• Curs de gestió del temps. 2016
• Curs de competències lingüístiques. 2016
• Curs de comunicació eficaç. 2015
• Curs de PNL. 2015
• Curso Coaching i PNL . 2015
• Curs d’atenció al client. 2013
• Curs de tècniques de fidelització. 2012
• Curs de Coaching. 2011
• Curs d’atenció al client. 2010
• Curs de gestió del estrès. 2010

Precise Hotels, Huelva. A través de Dinamium consultores.
X

• Formació d’atenció al client i upselling. 2012.

Fundació Maresme, Mataró. A través de Aula Activa.
X

• Curs de gestió de l’estrès. 2011

Gremi de restauració de Barcelona,
X

• Curs de comunicació eficaç i PNL . 2011

Serrano Hotels, Mallorca. A través de Dinamium consultors
X

• Curs de Coaching nivell 1. 2014
• Curs de Coaching nivell 2. 2014
• Formació en upselling. 2014

 

Hospital de Sant Celoni, Sant Celoni
X

• Curs com comunicar males noticies. 2012.
• Curs com comunicar males noticies. 2011

Sensus grup, Barcelona
X

• Curs d’atenció telefònica al client i venda. 2010
• Curs la venda proactiva. 2010

Grup Julià, Barcelona. A través de Publimedia
X

• Curs d’atenció al client i gestió de queixes.

Ushuaïa Beach Hotel, Eivissa. A través de Dinamium Consultors
X

• Curs d’introducció de protocols en l’atenció al client. 2014
• Curs d’atenció al client pel departament Super Vip services. 2013
• Curs d’Upselling. 2013
• Curs de comunicació eficaç. 2013
• Curs de lideratge i Coaching. 2013

Beatriz Hoteles, Lanzarote, Valencia, Toledo. A través de Dinamium Consultores.
X

• Formació en upselling. 2014
• Curs de Gestió de l’estrés. 2013
• Curs de Coaching nivell 1 i 2. 2012
• Sessions de Business Coaching. 2012

Fundació Claror, Barcelona
X

• Taller de PNL. 2011

ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials)., Mataró. A través d'Aula Activa.
X

• Curs de treball en equip. 2011.

Cambra del comerç de Barcelona, Berga
X

• Curs les 25 maneres de sorprendre a un client. 2013.

HTOP Hotels, Pineda, malgrat, Calella, Salou, Platja d'aro. A través de Dinamium consultors
X

• Formació on Job Training en upselling. 2014

ESHOB, Barcelona. A través de Dinamium Consultores
X

• Formació i Coaching. 2013
• Sesions de Business Coaching. 2013
• Curs de comunicació eficaç. 2013

La Caixa de Pensions, Barcelona. (Pels departaments de restauració de Compass Group)
X

• Curs de protocols en l’atenció al client. 2012.
• Curs la venda proactiva del cambrer. 2011

Diputació de Barcelona, Barcelona.
X

• Curs de reinserció laboral. 2017.
• Curs de treball en equip. 2012.
• Curs de treball en equip. 2011

Parlament de Catalunya, Barcelona. (Pels departaments de restauració de Compass Group)
X

• Curs de protocols en l’atenció al client. 2012
• Curs la venda proactiva del cambrer. 2011

Opium Mar, Barcelona. A través de Dinamium Consultors
X

• Curs de gestió de l’estrés. 2012..
• Sessions de Business Coaching. 2012
• Curs de Coaching. 2012
• Curs de gestió del temps. 2011

DITEXMED, Mataró. A través de Dinamium Consultors
X

• Sessions de Business Coaching. 2014
• Jornades de teambuilding. 2013
• Formació en comunicació eficaç. 2013

Only You Hotel, Madrid. A tarvés de Dinamium Consultors
X

• Curs de Coaching. 2014.
• Sessions de Business Coaching. 2014
• Curs atenció telefònica i vendes. 2014
• Curs introdució de drivers del servei. 2013
• Soft opening. Formació d’arrancament i cultura d’empresa. 2013

Eurest colectivitats,
X

• Curs de comunicació eficaç i gestió de l’estrès. 2014.
• Curs de protocols d’atenció al client. 2012
• Curs de Coaching i mentoring. 2012
• Curs la venda proactiva del cambrer. 2011
• Curs d’atenció al client. 2011

UCF (Unió consorci formació), Reus
X

• Curs com comunicar males noticies. 2011

Ajuntament Hospitalet, Hospitalet del Llobregat. A través de Formació Barris.
X

• Formació en recerca eficaç de treball. 2012
• Curs de motivació per a gent a l’atur. 2012

IESE (Business School), Barcelona. (Pels departaments de restauració de Compass Group)
X

• Curs de comunicació eficaç i gestió de l’estrès. 2014
• Curs de Coaching i mentoring. 2012
• Curs la venda proactiva del cambrer. 2011
• Curs d’atenció al client. 2011

Ionfilter, Ametlla del Vallès. A través de Publimedia.
X

• Curs d’atenció al client i comunicació eficaç. 2011

Consell Comarcal del Maresme. A través de Training Tutor., Mataró.
X

• Curs de gestió de l’estrès. 2017
• Curs desenvolupament eficaç de reunions de treball. 2016
• Curs de gestió del temps. 2016
• Curs de Coaching i PNL. 2012

Saia,
X

• Curs de gestió de l’estres. 2012
• Curs de comunicació eficaç. 2009, 2010, 2011.
• Curs de autocoaching. 2011
• Curs desenvolupament de persones i Coaching intern. 2011
• Curs el líder Coach. 2011
• Curs de comunicació eficaç. 2010
• Curs d’automotivació.2009.
• Curs de comunicació escrita. 2009

ACAM (Associació Cívica d’ajuda Mútua), Mataró. A través d'Aula Activa.
X

• Curs de treball en equip. 2011

Compass group, Barcelona
X

• Formació impartida per a Eurest Colectivitats. 2011-2014.

Club el balis, Sant Andreu de Llavaneres. A través de Mataró in.
X

• Curs d’atenció al client per a mariners. 2014
• Curs d’atenció al client per a administració. 2013

La Mútua, Granollers. A través de Mordered Formació.
X
• Curs d’atenció al client. 2012
• Curs d’atenció al client. 2011
Palladium Hotel Group, Eivissa i Menorca. A través de Dinamium Consultors
X

• Curs de protocols en l’atenció al client.2014.
• Curs de Coaching per a directors. 2014
• Curs d’atenció telefònica.2014
• Formació en Upselling. 2013
• Jornades de convivència Outdoor. 2013 y 2014

Dinamium Consultors, Barcelona
X

• Creació, organització i impartició de cursos relacionats amb competèncias transversals.
• Creació, participació en l’organizació y realització de las jornades de convivència Palladium Hotel Group.
• Formació on job training per hotels en l’area Upselling i atenció al client.
• Mystery guests per al sector d’hoteleria i turisme.
• Projectes de business Coaching per a empresas.
• Realització de jornades Outdoor Teambuilding.

 

SANED, Mataró. A través d'Aula Activa.
X

• Curs de treball en equip. 2011

Lyndi hop, Barcelona
X

• Sessions de business Coaching. 2014.

Redwood Finances, Sant Just d’Esvern
X

• Curs de Coaching. 2014.
• Curs de treball en equip. 2014.
• Sessions de business Coaching. 2014.

VISA Ventas Internacionales, Abrera. A través de Bieltor Consulting
X

• Curs de gestió del temps. 2013

Aula Activa, Mataró
X

• Curs de comunicación oral. 2012
• Curs de treball en equip. 2012
• Curs d’atenció al usuari en el servei mèdic. 2011

Confederació del comerç de Catalunya, Mataró. A través de training tutor.
X

• Curs tècniques de fidelització. 2012
• Curs d’atenció al usuari. 2011

Nomo restaurants, Barcelona. A través de Bieltor Consulting.
X

• Curs d’atenció al client per telèfon i venda. 2012
• Curs de venda proactiva. 2012
• Curs de gestió d’equips. 2015

Volumatic, Barcelona. A través de grupo IENR.
X

• Curs d’atenció al client. 2010.

Publimedia,
X

• Curs d’atenció al client. 2012
• Curs de gestió de queixes i atenció al client per a Grupo Juliá. 2013

Credit restaurant, Barcelona
X

Curs de Coaching i comunicació eficaç. 2010

Aparicio Services, Barcelona
X

• Curs d’atenció al client. 2011
• Curs de Coaching i mentoring. 2010

Hotel Granollers,
X

• Curs de comunicació eficaç i atenció al client. 2009

AtCreativa, Mataró. A través de training tutor.
X

• Comunicació eficaç amb PNL. 2014
• Gestió del temps i treball en equip. 2014

BIELTOR, Barcelona
X

• Business Coaching i formació per empreses en el desenvolupament de competències transversals. 2012-2014

IENR, Barcelona
X

• Col·laboració com a freelance en la impartició de cursos per empreses dins del context de l’atenció al client. 2010

MORDERED, Granollers
X

• Formació per empreses. Fundació tripartita. 2011, 2012.
• Curs de cultura comercial. Projecte impuls. 2011.
• Curs d’atenció al client. Projecte impuls. 2010.

Adder Global. Barcelona i Madrid,
X

• Speech de clausura anual; La motivació i el treball en equip. 2014

Betelgeux. Madrid,
X

• Gestió de la bonificació en la formació impartida per Eurest Colectivitats. Coampass Group. 2012-2014

Grupo Memora. Tanatoris de Barcelona,
X

• Curs d’atenció al client pels equips de restauració dels tanatoris de Barcelona. Eurest Colectivitats i Grup Xátiva. 2014

Lotus Blau. Mataró, Mataró
X

• Tutorització de nens amb risc d’exclusió social. 2013-2014.

Well Woman Center. Barcelona, Barcelona
X

• Business Coachings i Life Coachings per empresaris i particulars. 2013 – 2015.

Celsa Group, Castell Bisbal
X

• Formació on job training per la introducció de protocols d’atenció al client en el departament de restauració. 2015

Coordinadora Catalana de Fundacions, Barcelona
X

• Acció d’orientació, suport i ajuda pels usuaris de la fundació Ajuda i Esperança. 2015

Escola Sant Gervasi, Mollet del Vallès
X

• Taller outdoor motivacional per l’equip de basquet femení. 2015

Espai Alpsion, Barcelona
X

• Taller introductori al Coaching i a la PNL. 2015

Instituto Empresarial, Molins de Rei
X

• Formador en Coaching, PNL i habilitats transversals per INEFCO. 2015

Rita Blue, Barcelona
X

• Curs Coaching nivell 1 per a caps d’equip. 2015
• Curs valors del Coaching per la millora del treball en equip. 2015
• Curs d’atenció al client per la introducció de protocols de servei. 2015

Rita Rouge, Barcelona
X

• Curs Coaching nivell 1 per a caps d’equip. 2015
• Curs valors del Coaching per la millora del treball en equip. 2015
• Curs d’atenció al client per la introducció de protocols de servei. 2015

Canon. Mataró. A través de Training tutor.,
X

CANON.

• Curs introductori a la PNL. 2015
• Curs de PNL i Coaching. 2016

Escola Montserrat Solà. Mataró,
X

• Curs de treball en equip. 2015

Femarec. Barcelona.,
X

• Curs tècniques del Coaching. 2016
• Formació en el desenvolupament de competències transversals. 2015
• Curs de cambrer per bar i restaurants. 2016
• Curs introducció a l’Hostaleria. 2016

Majestic. Barcelona. A través de Femarec.,
X

• Curs d’Upselling. 2015

Instalaciones True. Hospitalet del Llobregat,
X

• Curs de comunicació i atenció al client. 2015

Quinabarra. Barcelona. A través del Gremi de restauració.,
X

• Curs de gestió d’equips. 2015

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. A través de Femarec.,
X

• Formació pla Joves per l’ocupació. 2016

Ajuntament de Calafell. A través de Femarec,
X

• Formació pla Joves per l’ocupació. 2017

Ajuntament de Cardedeu. A través de Femarec,
X

• Formació: Introducció a l’hostaleria. 2017

Ajuntament de Mataró. A través de Training Tutor.,
X

• Curs de conducció d’equips. 2016
• Curs de Lideratge. 2016
• Jornada de Team-Building. 2016
• Curs desenvolupament del treball en equip per a directors. 2016
• Curs desenvolupament del treball en equip per a personal base. 2017

Ajuntament de Vilanova del Vallès. A través de Femarec.,
X

• Formació pla Joves per l’ocupació. 2016, 2017

Aramark.,
X

• Formació dels equips de restauració d’Open Camp. 2016

Barcelona Activa. A través de Femarec.,
X

• Formació per la reinserció laboral. 2016

Norcan. A través de Mataró In.,
X

• Curs gestió del temps. 2016

Open Camp,
X

• Formació pels equips de restauració. 2016

Webhelp. A través de Mataró In.,
X

• Curs millora de l’efectivitat profesional. 2016

Ajuntament de Badalona,
X
Ajuntament de l’Hospitalet,
X
Ibersystems,
X
Marvi 93,
X
MS Formació,
X
Premium,
X
BCN Montjuïc,
X
Adecco,
X
Aisman,
X
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,
X
BtC Travel Agency Bcenter,
X
Busquets Bandres SL,
X
Club Infantil Juvenil,
X
Hosokawa Micron,
X
FQ Ingeniería Electrónica,
X
Las Muns,
X
Manantial de Sant Hilari,
X
Midocean,
X
Associació Montseny Guilleries CET,
X
Multivac,
X
Selenta Group,
X
SiR Victor,
X
Sleep & Fly Business Center,
X
Tunstall Televida,
X
Vichy Catalan,
X