Marc Jovani
Catàleg formatiu

La formació per ser realment eficient ha de ser una activitat adaptada completament a les necessitats d’una empresa. És per aquesta raó que empresa i formador han de tenir una bona comunicació per concretar objectius i marcar la base de l’acció formativa.

Catàleg formatiu

La formació per ser realment eficient ha de ser una activitat adaptada completament a les necessitats d’una empresa. És per aquesta raó que empresa i formador han de tenir una bona comunicació per concretar objectius i marcar la base de l’acció formativa.

Habilitats directives

Introducció al Coaching

Com es pot introduir el creixement personal a la nostra empresa? Què ens falta aprendre com a comandaments i com podem desenvolupar-ho? Com podem treure el millor dels membres del nostre equip inclús en les situacions més adverses?

El treball de cap és una de les feines més difícils que existeix. S’ha de donar suport a les necessitats dels altres i aquesta demanda pot ser moltes vegades molt gran.

El Coaching és una caixa d’eines que ens permetrà actuar amb la màxima eficiència dins del món de la direcció.

En aquest curs es transmetran les bases d’aquesta potent disciplina basada en aportar als participants una concepció de direcció orientada exclusivament a treure el més valuós de cadascú de nosaltres.

Contingut del curs
Introducció al coaching
X

ELS CONTINGUTS

1. Què es el Coaching? Del seu orígen a l’actualitat.
2. Els principals valors del Coaching.
3. Què són un cap, un líder i un Coach?
4. Formulació bàsica d’objectius. Del problema a l’objectiu.
5. El procés de seguiment. Com donar feedbacks: positius i negatius.
6. Sortint de la nostre zona de comfort.
7. Activant creences potenciadores.

Coaching nivell II (després de realitzar el primer nivell)

Com he de comunicar-me amb cada un dels membres del meu equip? Què necessiten de mi com a cap? Com puc mantenir la seva motivació a un alt nivell? Com i perquè necessito delegar? Com puc dirigir de la forma més assertiva?

A través de la disciplina del Coaching i d’algunes de les seves tècniques específiques els participants podran aprendre a gestionar les dificultats reals que es generen en els seus entorns laborals, emportant-se amb ells una sèrie de valuosos recursos del management per fer més fàcil les seves tasques.

Contingut del curs
Coaching nivell II
X

ELS CONTINGUTS

1. La gestió de les dificultats amb els nostres equips.
2. Identificant els nostres patrons limitadors de comunicació. Com canviar-los.
3. L’assertivitat. L’art de comunicar sense fer mal.
4. La projecció al futur desitjat.
5. Aprendre a perdre la necessitat de control.
6. Delegant tasques i responsabilitats.
7. El procés de patrocini.
8. La intenció positiva dels demés. Veure l’excel·lència.

Coaching nivell III (després de realitzar el nivell I i II)

En aquest últim nivell se li donarà al grup un objectiu col·lectiu i hauran d’abordar-lo ajudant-se de l’experiència obtinguda en els cursos previs i orientats pel Coach formador.

A tots als participants se’ls oferirà la possibilitat de rebre un Coaching personal en el que podran treballar l’aspecte que més necessitin, estigui o no relacionat amb l’objectiu general del curs.

Finalment tots els participants tindran unes tasques a realitzar que hauran de portar a terme en el seu lloc de treball.

Contingut del curs
Coaching nivell III
X

ELS CONTINGUTS

1. Presentació de l’objectiu al grup.
2. Anàlisis de les principals dificultats.
3. Brainstorming de grup.
4. L’ecologia laboral. Elaborant un full de ruta.
5. Marcatge d’objectius.
6. Activant el pla de tasques personals.
7. Generant un pla de seguiment i control.