Marc Jovani
Catàleg formatiu

La formació per ser realment eficient ha de ser una activitat adaptada completament a les necessitats d’una empresa. És per aquesta raó que empresa i formador han de tenir una bona comunicació per concretar objectius i marcar la base de l’acció formativa.

Catàleg formatiu

La formació per ser realment eficient ha de ser una activitat adaptada completament a les necessitats d’una empresa. És per aquesta raó que empresa i formador han de tenir una bona comunicació per concretar objectius i marcar la base de l’acció formativa.

Treball en equip

Un grup no és un equip. Per aconseguir aquest propòsit, tots, hauriem de veure els nostres companys com aquell mirall que ens ajuda a veure els nostres aspectes a millorar, evitant sempre la crítica o el judici de valors.

Aquesta és la visió del teu equip o es generen a la feina disputes personals? Va tothom en la mateixa direcció o s’han creat diferents grups dins del mateix col·lectiu?

La col·laboració hauria de ser la força més important que sustenta a un col·lectiu, sobretot en moments de dificultat. Si vols que el teu grup es configuri com un equip d’alt rendiment aquest és el teu curs.

Contingut del curs
CURS Treball en equip
X

ELS CONTINGUTS

1. Diferències entre equip i grup.
2. Les 5 C del treball en equip: la Comunicació, la Coordinació, la Confiança, el Compromís i la Complementarietat.
3. El poder dels valors en un grup.
4. La Missió i la Visió d’una empresa
5. La gestió de la dificultat en un equip.